Букурешка Бр. 5

Понеделник - Петок од 09:00 до 20:00
Сабота од 09:00 до 16:00

Недела е неработен ден.

Телефонски број: 070/ 240 808

Насоки

Маршал Тито ББ

Понеделник - Сабота од 8:30 до 20:00

Недела е неработен ден

Телефонски број: 044/33 03 03

Насоки